คอนโดเช่า ไม่อยากพลาดต้องรู้อะไรก่อนปล่อยให้เช่า

คอนโดเช่า

คอนโดเช่า การให้เช่าคอนโดเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูง แต่ก็มีความเสี่ยงหากไม่ได้เตรียมการอย่างเหมาะสม ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนปล่อยให้ เช่าคอนโด ได้แก่ การเลือกทำเลที่ตั้ง การตกแต่งห้องให้น่าอยู่ การกำหนดราคาให้เหมาะสม การประชาสัมพันธ์และหาผู้เช่า การเตรียมสัญญาและข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และการบริการหลังการขาย

หากคุณเตรียมพร้อมในทุก ๆ ด้านเหล่านี้ ก็จะช่วยลดความเสี่ยง สร้างความประทับใจให้ลูกค้า และนำไปสู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจให้เช่าคอนโดในระยะยาว

ข้อควรรู้ก่อนปล่อยคอนโดให้เช่า

 1. ดูแลให้คอนโดใหม่ของคุณมีลักษณะที่ดี และตรวจสอบให้แน่ใจว่าการก่อสร้างคอนโดเสร็จสิ้นตามมาตรฐาน อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างทำงานได้ถูกต้อง อัพเดตซ่อมบำรุงทุกครั้งที่จำเป็นและรักษาความสะอาดของพื้นที่และส่วนร่วมอื่น ๆ ให้ดีเสมอ
 2. ตรวจสอบกฎระเบียบและเงื่อนไขในสัญญาเช่า แต่ละประเภทของคอนโดอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน เช่น มีข้อจำกัดในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง สิ่งตกแต่งหรือการปรับแต่งคอนโด ค่าบำรุงรักษาส่วนกลาง เป็นต้น แนะนำให้ผ่านเจ้าของคอนโดหรือผู้เช่าก่อนที่จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด
 3. กำหนดราคาเช่าที่เหมาะสม คำนึงถึงต้นทุนการดำเนินการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการบริหารคอนโด เปรียบเทียบราคาที่คอนโดใกล้เคียงในพื้นที่เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคอนโดอื่น ๆ ในพื้นที่ได้
 4. หาผู้เช่าที่น่าเชื่อถือ ให้เวลาในการตรวจสอบประวัติและความสามารถทางการเงินของผู้เช่าที่เป็นไปได้ ได้ส่งเอกสารการทำงานหรือใบรับรองเงินเดือน และตรวจสอบแฟนตาซีเว็บไซต์เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม
 5. จัดหาสัญญาที่ชัดเจนและครอบคลุม รวมถึงข้อมูลพื้นฐานเช่น ระยะเวลาเช่า อัตราค่าเช่า การชำระค่าบริการส่วนกลาง การปรับปรุงสถานที่และการแก้ไขปัญหาแบบฉุกเฉิน
 6. จัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงสัญญาเช่า การขออนุญาต หลักฐานประวัติการชำระเงินเช่า และเอกสารอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นตามกฎหมายในพื้นที่ของคุณ
 7. ให้บริการหลังการเช่า เมื่อมีผู้เช่าเข้ามาอยู่ในคอนโด ให้บริการที่ดีเพื่อรักษาความพึงพอใจของผู้เช่า เช่น การซ่อมบำรุงอย่างทันทีเมื่อมีภัยคุกคามหรือปัญหาเกิดขึ้นในห้องของผู้เช่า

ศึกษาสัญญาเช่า ก่อนปล่อยคอนโดให้เช่า

สัญญาเช่าคอนโด หรือ “Condo Lease Agreement” นั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้:

สัญญาเช่าแบบไม่เกิน 3 ปี

 • สัญญาเช่าคอนโดที่มีระยะเวลาที่ไม่เกิน 3 ปี เช่น สัญญาเช่าคอนโด 1 ปี หรือ สัญญาเช่าคอนโด 6 เดือน หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ยาวเกิน 3 ปี
 • ตามกฎหมาย สำคัญต้องมีการลงลายมือชื่อจากทั้งผู้เช่าและผู้ให้เช่าในสัญญาเช่าชิ้นนี้
 • หากไม่มีสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าไม่มีลายมือชื่อทั้งคู่ จะไม่สามารถดำเนินการยื่นฟ้องได้

สัญญาเช่าแบบเกิน 3 ปี

 • สัญญาเช่าคอนโดที่มีระยะเวลาเช่ามากกว่า 3 ปี
 • ตามกฎหมาย จะต้องทำหนังสือสัญญาโดยที่ต้องมีการลงลายมือชื่อจากฝ่ายผู้รับผิดชอบและฝ่ายผู้ให้เช่า
 • นอกจากนี้จำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดิน
 • หากไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียน แม้ว่าจะมีหนังสือสัญญาเช่า ก็สามารถยื่นฟ้องร้องบังคับคดีได้เพียง 3 ปีเท่านั้น

การทราบข้อกำหนดในสัญญาเช่าคอนโดที่เรากำลังจะปล่อยเช่าเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้การเช่าเป็นไปได้ที่สะดวกสบายและถูกต้องทั้งสองฝ่ายผู้เช่าและผู้ให้เช่า

คำศัพท์ที่ควรรู้ถ้าอยาก ทำคอนโดให้เช่า

ถ้าคุณกำลังคิดจะทำคอนโดให้เช่า คำศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและสื่อสารได้ดีขึ้น:

 1. ค่าเช่า (Rent) คือจำนวนเงินที่ผู้เช่าต้องจ่ายให้กับเจ้าของคอนโดเป็นรายเดือน
 2. ค่ามัดจำ (Security Deposit) คือเงินที่ผู้เช่าต้องจ่ายล่วงหน้าเพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอนโด โดยปกติจะคิดเป็น 1-2 เดือนของค่าเช่า
 3. สัญญาเช่า (Lease Agreement) คือเอกสารที่ระบุข้อตกลงระหว่างเจ้าของคอนโดและผู้เช่า เช่น ระยะเวลาการเช่า ค่าเช่า และเงื่อนไขต่าง ๆ
 4. ค่าส่วนกลาง (Common Area Maintenance Fee) คือค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าต้องจ่ายเพื่อบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลางของคอนโด เช่น ลิฟต์ สระว่ายน้ำ และสวนหย่อม
 5. ค่าสาธารณูปโภค (Utilities) คือค่าใช้จ่ายสำหรับน้ำ ไฟฟ้า และอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจรวมอยู่ในค่าเช่าหรือเป็นค่าใช้จ่ายแยกต่างหากก็ได้
 6. ผู้จัดการคอนโด (Property Manager) คือบุคคลหรือบริษัทที่ดูแลการบริหารจัดการคอนโดแทนเจ้าของ เช่น การเก็บค่าเช่า การซ่อมแซม และการจัดการกับผู้เช่า
 7. การตรวจสอบคอนโด (Property Inspection) คือการตรวจสอบสภาพของคอนโดก่อนเข้าอยู่อาศัย เพื่อให้แน่ใจว่าคอนโดอยู่ในสภาพที่ดีและไม่มีความเสียหาย
 8. การต่ออายุสัญญา (Lease Renewal) คือการขยายระยะเวลาการเช่าออกไปอีก โดยต้องมีการตกลงเงื่อนไขใหม่ระหว่างเจ้าของคอนโดและผู้เช่า

ปล่อยคอนโดเช่า ทำอย่างไรจึงจะไปรอด

การปล่อย คอนโดเช่า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและไปรอดในการดำเนินธุรกิจคอนโดเช่า คุณสามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:

 1. วางแผนการตลาด ที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความรู้จักและดึงดูดลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย
 2. การตรวจสอบความเหมาะสมของคอนโดเช่า ในเรื่องขนาดพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และราคาเช่าที่เหมาะสมกับตลาด
 3. การบำรุงรักษาและดูแลคอนโดให้สะอาด ปลอดภัย และมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
 4. การจัดการลูกบ้านอย่างเรียบร้อย และให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการเช่า
 5. การติดต่อสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกบ้าน และตอบสนองต่อความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกบ้าน
 6. การตรวจสอบกฎหมาย ทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าคอนโด เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น
 7. การปรับตัวตามตลาด ปรับกลยุทธ์ตลาด ราคาเช่าตามสถานการณ์ตลาด เพื่อให้คอนโดเช่าของคุณมีความแข็งแกร่งในการแข่งขัน

การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถปล่อยคอนโดเช่าอย่างประสบความสำเร็จและไปรอดในการดำเนินธุรกิจคอนโดเช่าของคุณได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

สรุป

คอนโดมิเนียม เป็นรูปแบบการอยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่คนเมือง เนื่องจากมีความเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในเมือง คอนโดติดรถไฟฟ้าช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ในขณะที่คอนโดในย่านกลางเมืองมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกโครงการ ด้วยเหตุนี้ การปล่อยเช่าคอนโดจึงกลายเป็นช่องทางการลงทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะสามารถสร้างรายได้ระยะยาวได้

อย่างไรก็ตาม การปล่อย คอนโดเช่า มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณามากกว่าแค่การเลือกโครงการและทำเลที่ดี ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ในบทความล้วนมีความสำคัญและจำเป็นต้องจัดการอย่างเหมาะสมก่อนที่จะปล่อยเช่า