ซื้อที่ดิน ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี 2565 มีขั้นตอนอย่างไร?

ที่ดิน ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี 2565

หากคุณกำลังหาซื้ออสังหาฯ ที่ดิน ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี 2565 ในราคาถูก การมองหาที่ดินจากการขายทอดตลาดอาจเป็นทางเลือกที่ดีในการซื้อที่ดินในราคาที่เหมาะสม และมีทำเลที่ดีให้เลือกเดินทางสะดวก ตามประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่กรมบังคับคดีนำมาขายทอดตลาดอาจมีตั้งแต่ที่ดินเปล่า ห้องชุด โรงงาน หรืออาคารพาณิชย์ที่ยึดจากลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันกำหนด ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับแหล่งซื้อขายที่ดิน เราจะครอบคลุมการเตรียมการซื้อ การโอนกรรมสิทธิ์ และค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 

ขายทอดตลาดที่ดิน คือ

การขายทอดตลาดที่ดินเป็นกระบวนการของกรมบังคับคดีที่ให้ลูกหนี้ขายทรัพย์สินที่ถูกยึดเพื่อนำเงินมาจ่ายเจ้าหนี้ ราคาขายมักต่ำกว่าราคาที่ดินจริง ซึ่งจะกำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สินหรือจากการประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยสามารถตรวจสอบได้จากรายการทรัพย์ที่จะขายและหากการขายที่ดินมีการเพิ่มจำนวนนัดขายมากกว่า 1 ครั้ง เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา ราคาประมูลจะลดลงครั้งละ 10 เปอร์เซ็นต์

แหล่งซื้อ ขายทอดตลาดที่ดิน

คุณสามารถค้นหาแหล่งที่ดินที่จะประมูลได้ผ่านการประกาศ ณ สถานที่ประมูล หรือผ่านเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี ซึ่งอยู่ในหมวด E-Service หรือผ่านแอพพลิเคชั่น Led Property ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ทั้ง App Store และ Google Play

คู่มือผู้ซื้อทรัพย์

ก่อนที่ผู้ซื้อทรัพย์จะตัดสินใจซื้อที่ดินควรเตรียมหาข้อมูลของกรมบังคับคดีให้ดีเสียก่อน โดยอาจศึกษาได้จากคู่มือผู้ซื้อทรัพย์ของกรมบังคับคดีดังต่อไปนี้

1. การเตรียมตัวก่อนประมูล ซื้อทรัพย์ ขายทอดตลาด

การตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินที่ประมูลได้ของกรมบังคับคดีอย่างละเอียดเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ซื้อก่อนเข้าประมูลซื้อทรัพย์สิน ผู้ซื้อสามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์กรมบังคับคดีเพื่อค้นหารายการทรัพย์สินที่ต้องการ ในหน้ารายการทรัพย์สินจะแสดงตำแหน่งที่ตั้ง รูปภาพแผนที่ ขนาดที่ดิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลติดต่อ

นอกจากนี้ยังแสดงจำนวนครั้งที่มีการประมูล ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่ประมูลได้ (ปลอดจำนอง ติดการจำนอง หรือตามสำเนาเอกสารสิทธิ) พร้อมเงื่อนไขอื่น ๆ และ ราคาเริ่มต้นหลักประกันสำหรับผู้ต้องการประมูลด้วย

อย่างไรก็ตามการยืนยันสถานะผู้ซื้อทรัพย์จำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนนำหลักฐานไปขายทอดตลาด โดยให้ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประมูลตรวจสอบสถานะการล้มละลายกับเจ้าพนักงานบังคับคดีก่อน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังการซื้อที่ดิน

2. หลักฐานที่ต้องใช้ในวันประมูล

 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรพนักงานราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสำหรับการซื้อทรัพย์สินขายทอดตลาดที่ดิน จำนวน 1 ชุด
 • หนังสือรับรองนิติบุคคลสำหรับลูกค้านิติบุคคลที่นายทะเบียนรับรองไม่เกินหนึ่งเดือน
 • หนังสือมอบอำนาจติดแสตมป์ 30 บาท พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบและผู้รับมอบ ในกรณีที่ผู้อื่นประสงค์จะเสนอราคาแทนตน ผู้มอบสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนของตนได้

ราคาหลักประกันโดยสามารถตรวจสอบได้ที่หน้ารายการทรัพย์สินของเว็บไซต์กรมบังคับคดีที่หมวดเงื่อนไขผู้เสนอราคาตามราคาที่ประกาศ โดยเข้าหน้าค้นหาเว็บไซต์กรมบังคับคดี ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถฝากเงินที่สำนักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้น ๆ เป็นเงินสด เช็ค หรือบัตรเครดิต หรือผ่านระบบ E Payment ที่รองรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากทุกธนาคาร ผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ในราคาประเมินทรัพย์สินที่มีราคาประเมินตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป วางหลักประกันเริ่มต้นที่ 10,000 บาท

3. ขั้นตอนการลงทะเบียนในวันประมูล

 • ลงทะเบียนผ่านระบบ EDC ต่อเจ้าหน้าที่การเงิน วางหลักประกันเงินสด เช็ค หรือทำรายการผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต
 • สัญญาขายทอดตลาดที่ดินและข้อตกลงกับกรมบังคับคดี
 • รับอันดับการเสนอราคาเพื่อใช้ในระหว่างขั้นตอนการเสนอราคาระหว่างการประมูล
 • ไปนั่งในที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้
 • สำหรับผู้ประสงค์จะเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สามารถติดต่อประมูลเพื่อเสนอราคาตามขั้นตอนดังนี้
 • ก่อนการประมูลให้ติดต่อสำนักงานบังคับคดีในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ของผู้ประมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีรายการอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจเพื่อจองอุปกรณ์
 • ทำสัญญาแบบมีเงื่อนไขผ่านระบบกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานบังคับคดีที่ติดต่อและมาแสดงตัวตามวันเวลาที่ทางการกำหนด
 • วางเงินประกันชำระกับสำนักงานบังคับคดีที่ติดต่อและรับรหัสเข้าใช้อุปกรณ์ในวันที่เสนอราคา รหัสที่ได้รับสามารถใช้ได้สำหรับการทำธุรกรรมที่รายงานไปยังสำนักงานเท่านั้น

4. วิธีการประมูลซื้ออสังหาริมทรัพย์

 • ฟังเจ้าพนักงานบังคับคดีอธิบายเงื่อนไขการขายทอดตลาด แต่ละรายการจะมีรายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และราคาเริ่มต้นของการประมูลที่ดินแตกต่างกันไป
 • ในส่วนของราคาเริ่มต้นนั้น เบื้องต้น เจ้าพนักงานบังคับคดีจะใช้ราคาประเมินจากคณะกรรมการราคาทรัพย์สิน หากไม่มีจะใช้ราคาประเมินจากเจ้าพนักงานประเมินทรัพย์สิน
 • หากมีการประมูลครั้งที่สอง ราคาเริ่มต้นจะเป็น 90% ของราคาประมูลครั้งแรก และจะลดลงอีก 10% ในแต่ละครั้ง
 • เมื่อฟังคำชี้แจงจากเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว เมื่อการประมูลเริ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถยกป้ายประมูลได้ ถ้าไม่มีใครเสนอราคาหลังจากครั้งก่อนเจ้าหน้าที่จะเรียกราคาสูงสุดก่อนนับสามครั้งแล้วเคาะไม้ขายที่ดินแก่ผู้ให้ราคาสูงสุด
 • เมื่อผู้ประมูลซื้อได้ในราคาเสนอซื้อจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบของกรมบังคับคดี และชำระเงินตามขั้นตอนต่อไป

ค่าใช้จ่ายในการ ขายทอดตลาด

 • เมื่อทำสัญญากับเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วให้ผู้ซื้อชำระเงินเต็มจำนวนตามราคาเสนอซื้อ ณ วันที่ทำการซื้อขาย เสียอากรร้อยละ 0.5 ของราคาประมูล เจ้าพนักงานบังคับคดีจะมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องภายหลังการทำสัญญาเสร็จสิ้น และผู้ซื้อต้องนำเอกสารที่ได้มาติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในขั้นต่อไป
 • หากผู้ซื้อไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันซื้อขายได้ ผู้ซื้อ จะต้องวางเงินประกันตามเงื่อนไขการเข้าสู้ราคา ผู้ซื้อต้องชำระเงินเต็มจำนวนภายใน 15 วัน โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจขยายเวลาชำระค่าขายทอดตลาดออกไปอีกไม่เกิน 3 เดือน หรืออาจมีเงื่อนไขอื่น ตามที่เจ้าพนักงานกำหน
 • หากผู้ซื้อไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดได้ เจ้าพนักงานบังคับคดีจะริบเงินมัดจำและขายทรัพย์สินคืน ณ วันและสถานที่ประกาศให้ผู้ซื้อรายเก่ารับทราบ อนึ่ง หากการขายใหม่ต่ำกว่าราคาเดิม ผู้ซื้อรายเก่าจะต้องรับผิดชอบส่วนต่างราคาที่เกิดขึ้นในการประมูลใหม่

ขั้นตอนการซื้ออสังหาฯ ที่ดิน ขายทอดตลาด กรมบังคับคดี 2565 ทำได้ง่าย ๆ โดยตรวจสอบประกาศขายทอดตลาดที่ดินได้ที่เว็บไซต์กรมบังคับคดี คุณสามารถไปที่การประมูลได้โดยตรงที่สถานที่ประมูลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์

ในการเตรียมตัวก่อนการประมูลผู้ซื้อต้องใช้หลักฐานยืนยันตัวตนและวางเงินประกันตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดในเงื่อนไข หากผู้ซื้อประมูลที่ดินผู้ซื้อต้องชำระค่าใช้จ่ายและอากร 0.5% ของราคาประมูล ณ วันประมูลหรือภายใน 15 วัน หรืออาจขยายเวลาได้ไม่เกิน 3 เดือน จากนั้นผู้ซื้อจะได้รับสัญญาซื้อขายและเอกสารที่เกี่ยวข้องจากเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อให้ผู้ซื้อนำเอกสารเหล่านั้นไปโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน ผู้ซื้อ จะต้องลงนามในสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน