ทำไมต้องมี แผนที่ที่ดิน แจ้งตำแหน่งข้อมูล ?

แผนที่ที่ดิน

การหาตำแหน่งที่ดินอย่างละเอียดและครบทุกจุดไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากขอบเขตที่ดินเดิมไม่ชัดเจน กระทรวงมหาดไทยจึงได้ผุดโครงการ “บอกดิน” ที่ดำเนินการมาแล้ว 2 ระยะ (พ.ศ. 2563-2564) และระยะที่ 3 กำลังจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้เห็นถึงแผนที่ที่ดินที่มีความละเอียดเห็นได้อย่างชัดเจน มาทำความรู้จักกับโครงการกัน โครงการบอกดินเป็นโครงการที่ให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค.1, น.ส.3, น.ส.3ก. เจ้าตำแหน่งที่ดินของตนเอง เพื่อทางราชการจะได้รวบรวมข้อมูลและดำเนินการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทำไมต้องมีโครงการบอกดินเพื่อจัดทำแผนที่ที่ดิน

  • การแจ้งพิกัดที่ดินที่ราษฎรต้องการให้รัฐเข้าดำเนินการ ระหว่างเจ้าหน้าที่กับราษฎรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ล่าช้า และมีหลายรูปแบบ
  • การรวบรวมข้อมูล หลังจากที่ได้มีการรับแจ้งแล้ว ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน หรือเพื่อเป็นแนวทางในการขอตามระบบราชการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำมาดำเนินการต่อได้ ทำให้สิ้นเปลืองทั้งเงินทองและเวลา
  • การแจ้งผลไม่ได้อยู่ในรูปของบริการเบ็ดเตล็ด เช่น ไม่มีการประกาศพื้นที่สำรวจในปีนี้ แต่เมื่อทำไม่ได้ก็ไม่มีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมนอกจากขอให้ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่เพื่อถอนสภาพก่อน
  • “บอกดิน” ใช้การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการสื่อสารที่สามารถรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากประชาชน เพื่อนำมาประมวลผลและนำไปใช้เพื่อตอบสนองการบริการที่มีประสิทธิภาพ
  • “บก.” ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า โดยเลือกช่องทางสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และชุดคำสั่งบนโปรแกรมฐานข้อมูลและโปรแกรมฟรีแวร์ในการประมวลผลเพื่อจัดทำแผนที่ที่ดิน

ใบระวางที่ดิน คืออะไร มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ?

แม้ทุกวันนี้ การขายบ้านหรือที่ดินจะเป็นเรื่องง่ายและเรียบง่าย เพียงฝากไว้กับบริษัทนายหน้า อย่างไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องรู้พื้นฐานว่า ระวางที่ดินคืออะไร มีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าระวางที่ดินคืออะไร วันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกัน

ระวางที่ดิน คือโฉนดที่ดิน เปฺ็นเอกสารที่แสดงตำแหน่งที่ดิน ที่คุณถือครองอยู่เป็นเอกสารกำกับจำนวนที่ดินภายในเอกสารนี้ โฉนดที่ดินจะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของที่ดินทั้งหมด การระบุขนาดของที่ดิน ตำแหน่งโดยรวมของที่ดิน ตำแหน่งจุดต่างๆ ที่สามารถสังเกตได้บนที่ดิน และอื่นๆ

ระวางที่ดิน หรือโฉนดที่ดินถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะสามารถแสดงลักษณะของที่ดินและอาณาเขตได้ เมื่อการจำหน่ายที่ดินเสร็จสิ้น โฉนดที่ดินสามารถระบุลักษณะของที่ดินได้อย่างชัดเจน หากต้องการสร้างบ้านหรือสร้างอาคารต่าง ๆ ในอนาคต โฉนดที่ดินจะช่วยลดปัญหาข้อพิพาทกับเจ้าของที่ดินข้างเคียงได้ และป้องกันการถูกรุกล้ำพื้นที่ของคุณอีกด้วย

ที่ดินมีลักษณะเป็นเอกสารสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีรูปวาดหรือภาพพิมพ์แผนที่ที่ดิน ตำแหน่งจะแสดงอยู่กลางโฉนดที่ดิน ที่ด้านล่างของ word map จะมีที่ว่างสำหรับกรอบสี่เหลี่ยมขนาด 50×50 เซนติเมตร โดยการกำหนดพื้นที่จะใช้มาตราส่วน 1:4,000 เป็นหลัก จะเป็นแผนที่เล็กๆ ระบุขอบเขต รูปร่าง และขนาดอย่างชัดเจน ก็อาจระบุเป็น 1:2,000 และเล็กกว่า 1:1,000 ได้เช่นกัน

หลายคนอาจยังสงสัยว่าที่ดินอยู่ที่ไหน จะดูได้อย่างไร ต้องขอเอกสารที่ไหน ต้องเตรียมอะไรบ้าง ท่านสามารถไปที่สำนักงานที่ดินกรมที่ดินในเขตจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ โดยจะเปิดให้บริการในช่วงเวลาทำการ แต่หากต้องการความมั่นใจสามารถโทรสอบถามจากสำนักงานที่ดินในจังหวัดของท่านได้ทันที

การขอใบระวางที่ดิน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ก่อนที่คุณจะเข้าไปของใบระวางที่ดินหรือโฉนดที่ดินนั้น คุณจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินตัวจริงด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

  • เอกสารโฉนดที่ดินตัวจริงและสำเนาโฉนด จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตร จำนวน 1 ชุด
  • ทะเบียนบ้านตัวจริงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

การขอใบระวางที่ดิน สามารถขอผ่านทางออนไลน์ได้

ในการขอใบระวางที่ดินนั้นสามารถทำได้ด้วยตนเองง่าย ๆ โดยให้คุณเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของกรมที่ดิน หรือหากคุณต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนมือถือก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ซึ่งจะมีขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 2 – 3 ขั้นตอน ช่วยให้คุณเห็นจากแผนที่ที่ดินเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินได้อย่างชัดเจน

  • คุณจะต้องเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ dolwms.dol.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมที่ดินโดยตรง จะมีหมวดสำหรับตรวจสอบโฉนดเอง เพียงใช้เลขที่โฉนดและหมวดนี้เปิดให้บุคคลทั่วไปที่มีโฉนดสามารถเข้ามาทำการตรวจสอบได้ง่าย ๆ
  • คุณสามารถทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LandsMaps ได้ด้วยตนเอง โดยที่แอปพลิเคชันนี้จะเป็นของกรมที่ดินโดยตรง คุณสามารถเข้าไปทำการตรวจระวางที่ดินและเลขที่ของที่ดินได้ด้วยการกรอกเลขที่โฉนด โดยจะมีข้อมูลปรากฏให้เห็นเป็นรายละเอียดเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งจะทำให้คุณตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังจะทำการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินที่ยังไม่มั่นใจในอาณาเขตที่ดินของตัวเองนั้น คุณสามารถทำการตรวจสอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการก่อสร้างนั้นจะไม่ต้องมาทำการรื้อถอนในภายหลัง สามารถใช้วิธีการตรวจสอบขอระวางที่ดินกับทางกรมที่ดินได้ โดยเช็คผ่านทางระบบออนไลน์กับเว็บไซต์ที่เราได้กล่าวไปข้างต้น เพื่อทำให้คุณมั่นใจต่อการทำทุกนิติกรรมได้อย่างดีที่สุดนั่นเอง